Vartannat företag drabbas av brott

Brott Vartannat företag har utsatts för brott under det senaste året, visar en färsk rapport från Svenskt Näringsliv som drar slutsatsen att brottsligheten är ett stort problem för företag i hela landet.
– Situationen för näringslivet är ohållbar, säger Lena Linusdotter Nitz på Svenskt Näringsliv.

Vartannat företag drabbas av brott
Stöld och skadegörelse är de vanligaste brotten. Foto: Adobe stock

Nästan hälften av alla företagare (49 procent) har utsatts för någon form av brott under det gångna året. De vanligaste är likviditetsbrott i form av stölder, inbrott och skadegörelse. Allra störst risk att utsättas för brott är det inom fastighetsbranschen, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Precis som andra medborgare så är företagarna djupt oroade över den ökade kriminaliteten som försämrar tryggheten i landet. Brottsligheten drabbar alla sorters företag, från minsta kvarterskrogen till stora globala företag. Om det fortsätter ligga på den här nivån en längre tid är det ett problem för Sveriges konkurrenskraft, säger rapportförfattaren Lena Linusdotter Nitz, som är jurist och expert på brottslighet mot företag.

Problem i hela landet

Av Sveriges 21 län är det i de södra delarna som brottsutsattheten är störst. Enligt rapporten beror det på att brotten tenderar vara fokuserade i större städer samt att det är närmare kontinenten, och på så sätt mer utsatt för internationell brottslighet som stöldligor. Enligt rapporten är dock brottsligheten är ett stort problem för företag i hela landet.

– Situationen för näringslivet är ohållbar. Kostnaderna är höga och det handlar om mycket pengar. Företagens utsatthet behöver prioriteras högre. Det är ett perspektiv som fattas i lägesbilden för hur brottsligheten ser ut i Sverige, säger Lena Linusdotter Nitz.

Vd-bedrägeri

Ett av brotten som förekommer är så kallade vd-bedrägerier, då en bedragare utger sig för att vara vd för ett bolag, vanligtvis via mejl och uppmanar medarbetare på företaget att skicka pengar. Nio procent av bedrägerierna mot svenska företag är just vd-bedrägerier.

Rapporten visar också att just cyberbrott har ökat jämfört med tidigare år och är nummer två på listan över de brott som kostar företagen mest. I topp ligger stölderna som totalt kostat svenska företag elva miljarder det senaste året. Sedan 2022 års undersökning har kostnaden för cyberbrott nära tredubblats och summeras nu till nio miljarder.

37 procent av Sveriges företagare uppger att de har vidtagit åtgärder för att höja säkerheten. Brotten får också konsekvenser för hela samhället då arbetstillfällena och skatteintäkterna minskar när företag lägger ned på grund av brottsutsattheten. Fem procent uppger att de övervägt lägga ner hela eller delar av verksamheten, och fyra procent har haft svårt att rekrytera personal på grund av oro för brottsligheten.

– Oro och utsatthet för brottsligheten leder till att företagen får svårt att rekrytera kompetens och att investeringsviljan hämmas. Att en grupp till och med säger att de överväger att lägga ner hela eller delar av verksamheten är oroväckande.

Polisanmälan ett steg framåt

Var tionde företag har varit med om hot, trakasserier, rån och fysiskt våld, och 52 procent av de brottsutsatta företagen uppger att de är missnöjda med polisens utredningsförmåga. Trots det är det många som inte polisanmäler brott de utsätts för. Det är något som företagen kan bli bättre på. Om statistiken speglar verkligheten blir det en tydligare grund för polisens och andra brottsförebyggande myndigheters arbete, konstateras det i rapporten.

– Det är mycket viktigt att anmäla brott hur hopplöst det än kan kännas, annars får inte polisen vetskap om den höga utsatthet som företagen har och då kommer inte den här frågan att prioriteras eller komma upp på dagordningen. Och det som inte syns lägger man inte resurser på, säger Lena Linusdotter Nitz.

Om rapporten: Brottslighetens kostnader 2023

Stiftelsen Tryggare Sverige är en politiskt oberoende icke-vinstdrivande tankesmedja som på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt svenska företags utsatthet vad gäller brott och de efterföljande ekonomiska konsekvenserna.

Svaren kommer från en företagspanel bestående av 4 733 företag samt 2 381 av Svenskt Näringslivs medlemmar och speglar det senaste året.

Rapporten publicerades i november 2023.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.