Vässa säkerhetsarbetet genom uppföljning

Småindustrier som arbetar med stål- och metallframställning och tillverkning av metallvaror och maskiner drabbas ofta av olyckor och tillbud. Det händer saker vid hantering av materialet, man kommer ofrivilligt åt rörliga maskindelar eller skadas på annat sätt. Då är det viktigt att händelsen följs upp så att man kan ta reda på vad som hände.

Med det i åtanke har Arbetsmiljöverket genomfört en omfattande tillsynsinsats bland små och medelstora verkstadsföretag. Syftet har varit att dra lärdom av inträffade arbetsolyckor och tillbud för att göra arbetsprocesserna säkrare, skriver nyhetsbrevet maintenancenet.se

En central del vid inspektionerna har varit att förmå arbetsgivarna att ta hänsyn till hur människor beter sig i olika situationer. I stället för att leta syndabockar när något händer bör man exempelvis premiera dem som rapporterar tillbud eller ”nästan-olyckor” för att på så vis bygga in ett säkerhetstänkande i arbetsplatsen, menar Arrbetsmiljöverket.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.