Västervik om beslutet att certifieras: ”Ville skapa starkare samarbete”

Ledningssystem Kommunen har inga tankar på att gå en annan väg, även om Iso 9001 kan vara svårt att applicera på en kommun, tycker kommunens kvalitetssamordnare.

Västervik om beslutet att certifieras: ”Ville skapa starkare samarbete”
Västervik är certifierad mot Iso 9001 sedan 2020. Foto: Adobe Stock

Januari 2020 certifierades Västerviks kommun mot Iso 9001. Hela kommunen inklusive kommunala bolag kom i mål efter tre års hårt arbete, och anledningen bakom beslutet? Jo, ambitionen var att skapa ett starkare samarbete mellan alla delar i kommunkoncernenen. Några månader efter certifieringen intervjuade Kvalitetsmagasinet Västerviks dåvarande projektledare, Esbjörn Grandalen, som sade att arbetet bidrog till att kommunens samverkan fungerade så bra i början av Corona-pandemin.

Idag ansvarar Susanne Martinsson, kvalitetssamordnare, för arbetet med standarden.

– Det är svårt att stämma av hur långt vi har kommit sedan dess. Men vi kan konstatera att helhetsbilden har blivit bättre när vi pratar om kvalitet och utveckling. Samarbetet har stärkts och vi lyfter blicken och pratar mer kvalitet med varandra, säger hon.

Susanne Martinsson. Foto: Västerviks kommun

Vad är det bästa med ett vara certifierad?

– Det är bra med extern granskning. Verksamheterna kanske inte tycker det, men det tycker jag. Det är bra att få en extern granskning, få feedback och skapa ordning och reda.

Framdriften i Iso-implementeringen gick inte i den takt som var planerad, på grund av pandemin. Sedan dess upplever Susanne Martinsson att Västerviks kommun har tappat takten. Dessutom var språket i ledningssystemet svårt att förstå i början.

– Det har varit svårt att förstå hur vi ska tillämpa det dela på oss som producerar tjänster. Det har varit en tröskel att se meningen med det, men vi försöker lyfta blicken och förenkla.

Kommer Västerviks kommun fortsätta vara certifierad?

– Ja, säger Susanne Martinsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.