Västsverige stärker sin position inom UX

Innovation Västsverige är på väg att stärka sin position inom User Experience (UX). I dagarna inleds en förstudie på Lindholmen Science Park som utgör första grundstenen i en ny UX-arena och med stöttning av i dagsläget ett 20-tal intressenter.

Västsverige stärker sin position inom UX
Foto: Lindholmen Science Park.

UX handlar om utveckling av produkter och tjänster med tillhörande system som utgår från användarnas upplevelser. Begreppet skapades redan på 1990-talet, men har fått sitt stora genomslag med digitaliseringen när produktutvecklarna började användartesta produkter och tjänster som till exempel hemsidor, mobiler, spel och appar genom att följa flöden och få mätbara data över användningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I dagarna inleds förstudien User Experience Excellence på Lindholmen Science Park tillsammans med en bred uppställning av olika intressenter. Studien syftar till att undersöka engagemang, behov och arbetssätt för att lägga grunden för en större satsning och västsvensk UX-arena.

Viktigt för klimatomställningen

Den ökade tjänstefieringen innebär att UX-kompetens blir en allt viktigare konkurrensfördel, menar Anna Laurin, som är projektledare. Att tidigt involvera användarna och göra varan eller tjänsten intuitivt enkelt att handskas med är lika viktigt som designen, materialvalen, varumärket, priset, logistiken, etiken och miljön.

Anna Laurin, projektledare, Lindholmen Science Park.
Anna Laurin, projektledare, Lindholmen Science Park.

– UX kommer till exempel vara helt avgörande för hur snabbt vi är beredda att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. De nya vanorna, varorna och alternativen måste kunna presenteras och fungera på ett effektivt sätt, säger hon.

Parkeringsappparna

Anna Laurin är övertygad om att användarvänlighet vinner slaget om marknaden i de flesta branscher – inom både privat och offentlig sektor.

– UX säkerställer att offentliga medel investeras i meningsfulla saker som medborgarna faktiskt vill använda och har nytta av – allt från utvecklad ambulansvård till smidiga betalsystem i lokaltrafiken. Titta på till exempel de semikommersiella parkeringsapparna som finns i gränssnittet mellan offentligt och privat och som på kort tid gått från ”use-less-ness” till att bli en självklar del av vår bilburna vardag, säger hon.

Vad krävs för att nå framgång med UX?

– Kunskap och kompetens, men även en kultur som bejakar utvecklingen. Först när frågan ” Hej användare. Hur är det att vara du?”, sitter på näthinnan i hela organisationen får den ett gemensamt fokus som underlättar samarbetet.

Gemensam lägereld

Den satsning som nu görs på Lindholmen Science Park innebär att ämnesområdet under nio månader kommer att genomlysas i syfte att hitta de effektivaste, mest inspirerande sätten att utveckla regionens UX-kompetens.

– UX är en ung disciplin, konstaterar Anna Laurin. Det behövs en gemensam lägereld för alla som förstår kompetensområdets betydelse. Alla företag och verksamheter måste hitta inspirerande sätt att börja arbeta nyfiket och användarorienterat.

20-tal intressenter

I Västra Götaland finns flera så kallade styrkeområden som har särskilt stor betydelse för regionens konkurrenskraft och tillväxtpotential. I projektet deltar ett 20-tal intressenter från dessa områden – allt från Volvo Cars, Ericsson, Cochlear, Smart Textilies, Västtrafik och Göteborgs stad till UX-konsulter, kommunikationsbyråer och apputvecklare.

– Syftet är att involvera alla som intresserar sig för UX i dag och undersöka behoven hos regionens styrkeområden. Vi ska identifiera de behov som är störst och de frågor som är viktigast. Under våren ska vi sedan skissa på ett koncept, stämma av det med intressegrupperna och designa en tänkbar modell för framtidens UX-arena. I maj är vi redo att söka ett genomförandeprojekt där rekommendationerna från förstudien kan förverkligas, sammanfattar Anna Laurin.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste