Växla miljö på jobbet ger ökad produktivitet

Arbetsmiljö Ett aktivitetsbaserat kontor kan rätt utformat leda till ökad produktivitet. Allra bäst blir prestationen om medarbetarna lätt kan växla mellan olika typer av arbetsytor under en och samma dag och har tillgång till tysta zoner eller enskilda rum, visar en studie vid Högskolan i Gävle, där forskarna följt anställda vid Trafikverket under tre år.

Växla miljö på jobbet ger ökad produktivitet

Aktivitetsbaserade kontor kommer på bred front på allt fler ställen. Under tre år har forskarna vid Högskolan i Gävle följt hur cirka 500 anställda vid Trafikverket upplevt de stora kontorsförändringar som myndigheten genomfört på flera ställen i Sverige.

Idén med aktivitetsbaserade kontor bygger på att medarbetarna fritt ska kunna välja mellan olika typer av miljöer beroende på arbetsuppgifter. Som regel brukar det finns många ytor som uppmuntrar till planerat samarbete och spontana samtal.

Men Helena Jahncke, doktor i psykologi och projektledare för studien, konstaterar också att medarbetarna presterar signifikant bättre vid koncentrationskrävande arbete om man kan gå undan till ett tyst rum eller en tyst zon.

– Det blir ofta problem om man försöker blanda de olika miljöerna utan avgränsningar. Därför är det viktigt att få till en zonindelning som blir tydlig för alla. Det får inte bli så att grupper som vill prata sitter precis bredvid en grupp som ska koncentrera sig, säger hon.

En annan faktor som visat sig ha betydelse för prestationen är hur man använder de olika ytorna i ett aktivitetsbaserat kontor. I samarbete med gästforskaren Annu Haapakangas från Finland har man kommit fram till att fyra växlingar eller mer mellan olika arbetsytor per dag gör att man blir mer produktiv jämfört med om man inte växlar alls.

– Samtidigt ser vi att det är negativt ju fler minuter per dag man behöver leta lämplig arbetsplats. Därför kan det vara avgörande att man erbjuder tillräckligt många platser i tysta avdelningar, kreativa rum och sociala ytor så att man verkligen kan få till dessa växlingar utan att de är tidsödande, förutsatt att behovet finns. Det vi också sett är att få växlar arbetsställe under arbetsdagen, vilket helt enkelt kan bero på att man saknar den variation i arbetsuppgifter som kräver olika miljöer, förklarar Helena Jahncke.

Många som fått prova på att arbeta i ett aktivitetsbaserat kontor har blivit positiva inställda samtidigt som många som kommer från traditionella cellkontor upplever en försämring.

– Intressant är att över hälften redan efter tre månader upplevde att de hade förändrat sitt sätt att arbeta och hantera distraktioner, genom att till exempel planera sin arbetsdag och var man förlägger sitt arbete, konstaterar Helena Jahncke.

Forskarna kunde heller inte se några förändringar av vare sig den psykosociala arbetsmiljön eller den generella hälsan efter bytet till aktivitetsbaserade kontor.

– Den psykosociala hälsan var redan tidigare bra och förändrades inte av att medarbetarna bytte kontor, säger Helena Jahncke.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.