Växtkraft för både medarbetare och chefer

Chefen har önskemål om vilka egenskaper som en medarbetare ska ha; ansvarstagande, lojal, initiativrik, engagerad, och samarbetsvillig. Samtidigt har medarbetaren motsvarande önskemål om hur en chef ska vara; förtroendeingivande, rättvis, öppen, motiverande och tydlig. Hur får man ihop detta? Författaren Christer Ackerman skriver i boken Chefen och medarbetaren – tankar om personlig utveckling och samspel på arbetsplatsen att medarbetarskap och chefskap är två sidor av samma mynt. Därför är hans bok två böcker i en – den har ingen baksida. Chefen läser från ena sidan, medarbetaren från den andra.

I den del som riktar sig till chefen skriver han att vägen till bra medarbetare går genom chefen själv. Han beskriver hur chefen bättre kan förstå och värdesätta sina anställda. Motsvarande gäller även medarbetaren. Boken innehåller konkreta redskap för att förvandla arbetsplatsen till ett aktivt forum för att hjälpa både chefen och medarbetaren att växa. Boken är utgiven på Ekerlids förlag.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste