Rekordstort hackaton ska skapa lösningar på samtidsproblem

Verksamhetsutveckling Sveriges största hackaton, eSams 2024, är igång med rekordmånga deltagare.
– En vanlig kritik mot hackaton är att det kommer tonvis med bra idéer som sedan inte förvaltas. Det ska vi undvika i år, säger Erika Sjödin, Bolagsverket.

Rekordstort hackaton ska skapa lösningar på samtidsproblem
Foto: Bolagsverket och Stockadobe

Erika Sjödin är innovationsledare och projektledare på Bolagsverket som tagit över arrangörskapet för det årliga hackatonet från Pensionsmyndigheten. Hon är glad över att rekordmånga myndigheter deltar, och tror att skälet är att man i marknadsföringen har tryckt mycket på samverkans-temat.

– Alla myndigheter förstår att vi behöver bli bättre på att samverka för att lösa de stora samhällsutmaningar vi står inför, säger hon.

Samverkan genomsyrar också hela tävlingen. Bland annat innehåller alla 32 lag representanter från minst två myndigheter. Erika Sjödin är övertygad om att olika erfarenheter och expertis underlättar vid problemlösningen.

Utöver deltagarna medverkar civilministern, nio generaldirektörer och ytterligare 16 verksamhetsansvariga och experter från flera myndigheter för att bidra med sin kunskap under tävlingens gång.

Tävlingen går ut på att ett lag väljer en av fyra möjliga problemformuleringar för att sedan försöka hitta en lösning på utmaningen. De fyra utmaningar som har tagits fram i år är:

• Smartare service

• Pang för pengarna

• Brottsförebyggande

• Framtidssäkrad kompetens

– Brottsförebyggande temat behöver man väl knappt motivera idag. Kompetenssäkring är något som alla svenska myndigheter kämpar med. Invånarna kräver smartare service, hur kan vi myndigheter möta upp där? Och pang för pengarna är väldigt angeläget när vi får allt mindre medel att röra oss med men allt skarpare kravbild. Vi tycker att 32 bidrag är tillräckligt för vi vill att det faktiskt ska bli action av de här förslagen, säger Erika Sjödin.

De bästa bidragen möts i en livesänd final på fredag. Finalens jury och temajuryerna består av en ordförande från Bolagsverket och representanter från andra myndigheter. Den är öppen för allmänheten och går att följa här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.