Verksamhetsvärdering via webben

Kvalitetsutvärdering via webben med verktyget SIQ Indicator är en ny företeelse som precis börjat användas i skarpa projekt. Postgirot Bank har mestadels goda erfarenheter av systemet efter att ha varit dess första testpilot.

Utvärderingen går till så att SIQ, som kommer att använda Indicator när det är färdigutvecklat, skickar ut e-post till samtliga medarbetare inom organisationen. I e-postmeddelandet uppmanas de att gå till en webbplats och fylla i ett antal frågor, ungefär 100 stycken, om sin arbetsplats. Det tar cirka 15 minuter att fylla i frågorna.

– Till skillnad från Utmärkelsen Svensk Kvalitet, som vi arbetat med hittills, får man med Indicator ett besked inifrån organisationen om hur det är ställt på olika områden, och kan därigenom enkelt se inom vilka områden man behöver förbättra sig. Dessa två verktyg kompletterar varandra bra, säger Mats Henningsson, som var chef för de cirka 1 100 anställda vid Postgirot Bank när man använde verktyget för att utvärdera verksamheten.

Tre månader

Det tog Postgirot drygt tre månader att genomföra sin Indicator-utvärdering under hösten 2000, men Mats Henningsson tror att det går att få ned tidsåtgången till ungefär en månad.

– Några lärdomar från pilotprojektet är att frågorna i webbenkäten behöver provas ut i en testomgång först, och därefter anpassas till språkbruket på arbetsplatsen. Det pratas inte så mycket om kvalitetsfrågor bland de som inte sysslar med frågorna till vardags, så kvalitetsjargongen måste bytas ut mot vanliga ord som man kan läsa i Expressen, säger han.

Mats Henningsson har nu bytt jobb till att chefa över Postgirots IT-avdelning med cirka 400 anställda.

– Jag kommer att använda Indicator där också, resultaten är en god hjälp att veta vilka områden man ska satsa på när man gör nästa års planering, säger han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste