Verktyg fokuserar på patientens upplevelse

Verktyg Ortopeder behöver hjälp med att förstå patientens upplevelse. Gustav Jarl har i en doktorsavhandling översatt ett verktyg till svenska.

Forskning kring protester och andra ortopedtekniska hjälpmedel har ofta ett tekniskt fokus. Patientens upplevelse har hamnat lite i skymundan, något som Gustav Jarl nu lyfter i en avhandling från Örebro universitet. Avhandlingen har handlat om att anpassa enkätverktyget Opus till svenska och undersöka hur det fungerar. Verktyget kan användas för utvärdering av hur patienterna upplever olika ortopedtekniska hjälpmedel och kan användas både i klinisk verksamhet och i forskningsprojekt.

– Förhoppningsvis kan det stärka patienterna perspektiv på de hjälpmedel som provas ut, säger Gustav Jarl.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.