Verktyg för att mäta vårdkvalitet

Agneta Schröder vid Hälsouniversitetet i Linköping har i sin avhandling tagit fram ett instrument för att mäta vårdkvalitet. I hennes mätningar av vårdkvaliteten i psykiatrisk vård framkom att patienterna ansåg att vården var av hög kvalitet, men att det också fanns skillnader i patienternas förväntningar och upplevelser. Dessa skillnader ger värdefull information om vilka aspekter av vården som behöver ägnas särskild uppmärksamhet i ett fortsatt kvalitetsarbete.

Avhandlingen ger en ökad förståelse för begreppet vårdkvalitet inom psykiatrisk vård som både kan användas som ett underlag i förbättringsarbeten i vården samt i undervisning i vårdyrken och patient- och närståendeutbildningar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.