Verktyg för en trygg arbetsplats

För att få trygga och bra relationer i team och organisation krävs tydlig och öppen kommunikation kring såväl misstag som succé. Dr Gervase R. Bushe ger i sin bok Klart ledarskap de verktyg som behövs för att motivera och engagera sina medarbetare och skapa ett gott jobbklimat. Boken ges ut av Ekerlids förlag.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.