Verktyg för säkerhets- och it-ansvariga

Boken Terminologi för informationssäkerhet från SIS Förlag kommer nu som nyutgåva. Boken riktar sig till säkerhets-, it- och informationsansvariga inom både små och stora organisationer, men också till de som arbetar med säkerhetsprodukter och specifikation eller upphandling av data- och kommunikationssystem. Det här är den tredje utgåvan av boken och ett nytt kapitel om internationella standarder har lagts till.

För de som arbetar med dessa frågor ska boken fungera som ett verktyg med enhetlig terminologi. Boken är också tänkt att skapa rutiner för att hantera risker snabbare och effektivare. Författare är Mats Ohlin.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.