”Vi är mitt uppe i en systemtransformation”

Digitalisering Organisationer måste förstå transformation för att bli digitalt resilienta, menar Carl Heath på Rise. Först då är man redo att möta en osäker framtid.

”Vi är mitt uppe i en systemtransformation”
Foto: Adobe Stock

Det var under konferensen Mötesplats Digitala Västerbotten som Carl Heath, senior researcher på Rise, pratade om digital resiliens.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det finns flera definitioner, men han beskrev digital resiliens som förmågan hos ett informationssystem att motstå och återhämta sig från störningar, kriser och hot, samtidigt som det bevarar sin funktion, tillgänglighet och integritet.

Carl Heath säger att digital resiliens är viktigt för individer, företag och organisationer att förstå eftersom det är avgörande i dagens alltmer digitaliserade värld. Ju större beroendet av teknik blir, desto mer måste vi se till att etablera säkerhet, tillförlitlighet, anpassningsförmåga och rådighet, alltså styrkan att kunna hantera en förändring.

– Just nu ser vi en mängd olika utmaningar som angriper våra digitala resiliens. Vi behöver hitta arbetssätt och metoder för att hantera detta, sade han under konferensen.

Nya problem kräver nya lösningar

Och han är inte ensam om att tänka så.

I höstbudgeten 2022 noterade regeringen att det var viktigt med ökad digital motståndskraft. Det stod att ”det försämrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina understryker behovet av ett starkt civilt försvar samt beredskap, säkerhet och robusthet i elektroniska kommunikationer, digital infrastruktur och tjänster för försörjning av grunddata såväl i fredstida kriser som i krig.”

Carl Heath menar att det digitala samhället vi har idag inte är byggt för att hantera de digitala hot Sverige idag utsätts för. Se bara till Svenska kyrkan som utsattes för en cyberattack i början av december, och som på grund av det inte kan begrava folk på vissa håll i landet.

– Vi har tidigare inte tänkt på våra digitala miljöer i förhållande till kriget och andra faror, men nu är vi i ett läge där vi behöver ställa om, sade Carl Heath.

Det är dock inte enbart på grund av kriget som han ser att vi måste ställa om. Varje år gör Rise ett omvärldsbevakningsarbete där de ser vad som påverkar våra förutsättningar att utveckla våra samhällen.

Carl Heath nämnde ytterligare några andra trender som kräver ökad resiliens:

  1. Den demografiska förändringen – Vi blir äldre vilket innebär förändringar i hela vår samhällsekonomi och struktur. Idag lever vi nästan 20 år i pension. Samtidigt börjar vi jobba senare än vi gjorde förr.
  2. Den ekonomiska stagvändningen – Vi befinner oss i en ny ekonomisk miljö med hög ränta och hög inflation. Men inte bara det, det är också högre volatilitet vilket gör det svårare att ta bra, långsiktiga ekonomiska beslut.
  3. Digitalisering – Hur ska vi göra för att möta den tekniska utvecklingen, inte minst vad gäller AI? Ska vi vara först med att anamma eller ska vi vara mer försiktiga?
  4. Klimatförändringarna – Bara 2023 steg havens ytvattentemperaturer högre grader än någonsin.

– Vi befinner oss i en omvälvande tid där många utvecklingskurvor går åt fel håll, sade han.

Men vad innebär det för våra organisationer och företag?

För att förstå det så måste man förstå transformation, menar Carl Heath. Att klara nya utmaningar med tillgängliga sätt och medel verkar inte nog, och därför måste organisationer möta det okända med förnyelse och transformation. Två exempel som varit storskaliga, djupa, hållbara, icke linjära transformationer är industriella revolutionen och musikindustrins transformation. Och Carl Heath menar att vi är mitt i en sådan transformation nu, vilket vi måste omfamna för att kunna utvecklas och bli mer resilienta.

Konferensen sändes från Skellefteå i början av december.

Konsekvenser av att möta en systemtransformation är att system, normer, värden och strukturer krackelerar. Det blir svårt att behålla de rådande berättelserna om hur saker är. Och att leda och organisera i en systemtransformation förutsätter klarsynthet, mod och tro på ett större perspektiv.

Carl Heath menar alltså att digital resiliens kommer först efter att vi greppat transformation. För att bättre förstå vilket skede i transformationen vi befinner oss i refererar han till ramverket BANI (se nedan) som kan bidra till att tillrättalägga ens världsbild.

– I mellanrummet mellan det nya och det gamla systemet är det som svårast. Man vet inte vart det nya systemet är på väg. I det gamla har allt varit förutsägbart och mätbart. I det nya måste vi vara målsökande, sade Carl Heath under konferensen Mötesplats Digitala Västerbotten.

Om

BANI

Beskriver tillstånd man lätt hamnar i när man försöker förstå komplexiteten i världen runtomkring sig.

  • Brittle – de starka och stabila systemen runt omkring oss är i själva verket sköra och splittras oväntat när en systembunkt angrips. Exempelvis när det blev krig i Ukraina och Sverige helt plötsligt skulle gå med i NATO.
  • Anxiety-inducing – Känslan av att inte vara i kontroll skapar ängslighet, ångest och rädsla då vi inte kan se en väg ut. Det här är inte en bra grej att känna i en ledningsgrupp eftersom det kommer att forma besluten.
  • Nonlinear – Det mesta runt omkring oss beter sig alltmer ickelinjät och kaotiskt – orsak och verkan upplevs inte längre hänga samman.
  • Inconprehensible – Ingen verkar längre kunna förklara hur något hänger ihop, och desto mer vi letar efter svar, desto mer obegripligt verkar det bli.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste