”Vi vill erbjuda alla en likvärdig vård”

Granskning av styrdokument ur ett jämställdhetsperspektiv, utbildningar och jämställda vårdplaner. Det lägger Norrbottens läns landsting krut på i ett projekt som nu får 4,3 miljoner ur SKLs jämställdhetspott.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har beviljat 40 miljoner till 24 kommuner, landsting, regioner, regionförbund och samverkansorgan för jämställdhetsprojekt av olika slag. Det största bidraget gick till Norrbottens läns landsting, som sammanlagt fick 4,3 miljoner kronor.

– Det här känns jätteroligt. Vi har jobbat med jämställdhetsfrågor ur ett versamhetsperspektiv i cirka två och ett halvt år men inte haft så mycket medel att röra oss med, säger Anneli Granberg, utvecklingsstrateg vid Hälso- och sjukvårdsenheten på Norrbottens läns landsting.

Utbildning och jämförelse

Landstinget kommer bland annat använda pengarna till kvalitetsgranskning och utveckling av styrdokument utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Olika verksamhetsplaner ska studeras för att ta reda på om lika stor hänsyn tas till män och kvinnor och man ska även se över fördelningen av forskningsanslag ur ett jämställdhetsperspektiv. Dessutom ska så kallade öppna jämförelser användas, det vill säga att se över hur patientnöjdhet och tillgänglighet skiljer sig mellan män och kvinnor.

I projektet ingår även att låta politiker, ledningsgrupper och landstingsdirektörens stab delta i jämställdhetsutbildningar.

– Det är jätteviktigt att utbilda från toppen, men det är också viktigt att jobba med divisionsledningarna där besluten tas. Genom att få med allt från personalchefer och ekonomichefer till planerare, doktorer och informatörer får vi en annan process. Vi hoppas att det ska ge en varaktigare jämställdhet, berättar Anneli Granberg.

Dessutom ska jämställdhetsperspektivet tas med i de standardvårdplaner som man ska börja utveckla inom kort.

– Vi ska just börja arbeta med standardvårdplaner i pilotprojekt och då är det jättebra att få med jämställdhetsperspektivet från början. Målsättningen är att kunna erbjuda kvinnor och män likvärdig vård och likvärdig service, säger Anneli Granberg.

Pengar kvar att söka

Styrgruppen för hållbar jämställdhet på SKL har delat ut pengarna, som ska leda till konkreta och varaktiga förändringar i kommunernas och landstingens verksamheter. Målet är att servicen ska vara likvärdig oavsett vilket kön medborgaren har. Hittills har de fördelat ungefär 80 miljoner kronor av de medel som regeringen satsat på jämställdhetsintegrering inom kommuner och landsting.

– Intresset är fortsatt stort och vi har varit tvungna att prioritera hårt bland ansökningarna, säger Carina Sándor, ordförande i styrgruppen för hållbar jämställdhet.

Den 15 oktober inleds ytterligare en ansökningsperiod då verksamheter kan söka pengar från programmet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.