Vikande intresse för ISO 9000

Det är inte bara i Sverige som intresset för ISO 9000 har svalnat. Siffrorna för 2003 tyder på ett avstannade intresse för antalet certifieringar totalt sett i världen. Däremot har nya ISO 9001:2000 fått fäste och utgör nu 90 procent av alla ISO 9000-certifieringar.

De svenska företagen intresse för ISO 9000 är fortsatt svalt. Sista december 2003 fanns det 3 262 ISO 9000-certifikat i Sverige, vilket är en minskning med 777 certifikat, eller 20 procent jämfört med 2002. Vid förra årets mätningar var minskningen 13 procent.

Även internationellt har intresset avstannat. Från en stadigt växande antal ISO 9000-certifieringar planar nu kurvan ut, även om det fortfarande är en liten ökning. I december 2002 fanns det totalt 561 747 ISO 9000-certifieringar, medan siffran för 2003 var 567 985.

Asien växer mest

I flera stora ISO 9000-länder som exempelvis Tyskland och Storbritannien sjunker antalet certifierade organisationer kraftigt även om länderna håller sig kvar på toppositioner när det gäller sammanlagt antal certifikat.

Den största ökningen av antalet certifikat hittar man i Asien. Flest ISO 9000-certifikat finns det i Kina, men även om ökningstakten i Kina är fortsatt hög så är det i Japan som den störta tillväxten finns just nu. Jämfört med förra året har antalet ISO 9000-certifikat i Japan ökat med 21 965 certifikat, eller 65 procent.

Framgång för ny modell

Även om intresset för ISO 9000 totalt sett verkar ha avstannat så har nya ISO 9001:2000 fått luft under vingarna. 2002 utgjorde ISO 9001:2000 30 procent av alla certifieringar, men i fjol är motsvarande siffra 90 procent. Det är tydligt att ISO 9001:2000 nu slagit igenom och i de flesta länder har antalet certifieringar enligt den nya modellen ökat kraftigt sedan förra årets mätningar. I Italien och Kina är alla certifierade enligt ISO 9001:2000.

Även i Sverige tycks intresset för certifieringar enligt den nya versionen ha fått fotfäste. Av totalt 3 262 svenska ISO 9000-certifikat är 3 107 stycken baserade på den nya versionen. Det är en ökning med 2 274 certifikat då endast 833 certifikat baserades på ISO 9001:2000.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.