Vikten av kvalitetsarbete

Tjock som en tegelsten och användbar som ett multiverktyg. Boken Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction tar ett helhetsgrepp om kvalitetsbegreppet.

Bo Bergman, professor i industriell kvalitetsstyrning på Chalmers tekniska högskola och Bengt Klefsjö, professor i kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet har författat boken Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction. Det är en handbok både för studenter och alla som är intresserade av att förbättra kvalitetsarbetet i en organisation.

Grundbulten är att lyckas identifiera och förstå sina kundgrupper, översätta kundernas behov till en fungerande överenskommelse och göra detta till en så låg resurskostnad som möjligt. Men hur ska det gå till?

Med en gedigen erfarenhet av kvalitetsutveckling och undervisning ville författarna skriva en bok som varken fokuserade på enbart de ”hårda” delarna, det vill säga statistik och bestämmande verktyg, eller enbart på ledarskap och medarbetarsamarbete, de ”mjuka” delarna. Intentionen är att täcka upp alla aspekter och ge en vid överblick över kvalitetsfältet med allt från praktiska metoder och verktyg till en historisk genomgång av kvalitetsutvecklingens historia. Hur gick det till exempel till när den japanska industrin tog efter amerikanska kvalitetsgurus och modifierade deras metoder till sina egna?

Fem grundpelare

Boken är indelad i fem avsnitt där varje kapitel avslutas med författarnas bästa tips om vidare läsning. I första delen behandlas kvalitetskonceptet och utvecklingen av kvalitetsrörelsen. I den andra ges en mängd metoder och verktyg med fokus på kund och produktutveckling. I den tredje ges variationer på metoder och verktyg, den fjärde fokuserar på hur man mäter kundnöjdhet. I den femte delen behandlas vikten av ett ledarskap som verkar för kvalitetsutveckling och avslutas med en diskussion om kvalitetsledning som ett sätt att skapa ett hållbart samhälle.

Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction ges ut av Studentlitteratur och är den tredje reviderade upplagan. Boken finns även på svenska med titeln Kvalitet från behov till användning, men då i en version från 2007.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.