Viktigt att ord blir till handling

Mångfald kommer att bli en ny grundläggande värdering i SIQs underlag för modellen till Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
– Det är en tydlig markering från SIQs sida och nu tror jag tiden är mogen för att mångfald verkligen kommer att värdesättas, säger Mohsen Hakim, som drivit frågan om mångfald som grundläggande värdering

I förra numret av Kvalitetsmagasinet publicerades en debattartikel initierad av Mohsen Hakim, lektor i kvalitetsteknik vid Mälardalens högskola och Bengt Gustavsson, före detta överbefälhavare. Debattartikeln hade dessutom undertecknats av ett fyrtiotal framträdande företrädare för såväl näringslivet, offentlig sektor som politikerkåren. Debattinlägget riktades direkt till SIQ och modellen för kundorienterad verksamhetsutveckling, och utgångspunkten var att Utmärkelsen Svensk Kvalitet är ett viktigt hjälpmedel för att förbättra en verksamhet. Debattörerna menade därför att det är hög tid för SIQ att gå i täten och lyfta fram mångfald som en grundläggande värdering.

SIQ delar synen

I ett svar i SIQ:s egen tidning kundorienterat säger SIQ att man delar synen på mångfaldens betydelse för organisationen. I svaret skriver man att ”Medarbetare av olika kön, ålder och begåvning med varierande kulturell, språklig eller etnisk bakgrund, ger en organisation förutsättningar att effektivt tillfredsställa sina kunder.” Därför har också SIQ:s styrelse beslutat att man under hösten är beredd att ta det formella beslut som krävs för att mångfald ska kunna bli en grundläggande värdering.

– När SIQ nu tar med mångfald som grundläggande värdering måste etablissemanget börja arbeta för mångfald och tydligt visa sin inställning, kommenterar Moshen Hakim.

Tidigare arbete

Visserligen har SIQ i flera olika sammanhang arbetat för mångfald. Sedan 1996 har mångfald funnits med i bland annat frågor om hur organisationen beaktar mångfald när den tar reda på kundernas förväntningar och behov samt vilka följder detta får för den strategiska och individuella kompetensutvecklingen, men med styrelsens beslut att ta med mångfald som grundläggande värdering förstärks det arbetet väsentligt.

Tiden mogen

Moshen Hakim menar att tiden nu är mogen för att för att på allvar föra in begreppet mångfald. I samband med sitt anförande på Vinnande ledarskap 1999 fick han varma applåder från de 1300 deltagarna som till stor del bestod av företrädare från organisationer inom näringslivet och offentlig sektor.

– Redan då förstod jag att etablissemanget förstått vad det här handlar om, men de visade det inte tillräckligt tydligt. Därför hade inte insikten trängt ner i organisationerna, men det hoppas jag att den gör nu, säger Moshen Hakim.

Först i världen?

Bemötandet stärkte dock honom i arbetet mot att göra begreppet mångfald till en av SIQ:s grundläggande värderingar och när debattinlägget publicerades med företrädarnas stora stöd i ryggen blev det en tydlig markering från de ledande personernas sida.

– SIQ går nu i spetsen och jag tror de är först i världen med att markera den här starka kopplingen mellan mångfald och kvalitet, säger Mohsen Hakim.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.