Viktigt med kommunikation vid förändringar

Sex kommunikationsexperter har genomfört en studie av organisationsförändringar med syfte att nå ny kunskap om hur förändringskommunikation fungerar på bästa sätt och var fallgroparna finns. Deras slutsatser presenteras i boken Kommunikation i förändringsprocesser som ges ut av Liber förlag.

Boken är baserad på observationer, intervjuer och enkätundersökningar vid tre svenska företag som genomfört stora förändringar: AstraZeneca, E.ON och SCA och innehåller modeller och riktlinjer för hur intern kommunikation vid förändringar ska kunna utvecklas.

– Vi ser tydligt att satsningar på kommunikation ger resultat. I det företag som satsade mest på utbildning av chefer i kommunikation och kommunikationsstöd under förändringen hade medarbetarna bäst förståelse av målen med förändringen. kommenterar bokens huvudredaktörer Catrin Johansson och Mats Heide.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.