Viktigt sätta fokus på radikal innovation

Innovation Innovation står högt på agendan hos dagens företag och organisationer. Men det räcker inte att uppdatera befintliga produkter. För att nå framgång krävs att medarbetarna identifierar sig som problemlösare och sätter ökat fokus på så kallad radikal innovation, menar Jenny Elfsberg på Vinnova.

Viktigt sätta fokus på radikal innovation
Medarbetarna i storföretagen måste börja tänka utanför boxen. Foto: Stock Adobe.

Jenny Elfsberg har ett förflutet på bland annat Volvo Construction Equipment och är i dag chef för avdelningen för innovationsledning på innovationsmyndigheten Vinnova.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Parallellt med ledande positioner inom näringslivet har hon ägnat sig åt forskning och är i dagarna aktuell med avhandlingen ”Innovation Engineering in Practice: Bridging Exploration and Exploitation in Large Manufacturing Incumbent”, som kommer att läggas fram vid Blekinge tekniska högskola.

Tänka utanför boxen

Tyngdpunkten i avhandlingen ligger på hur arbetet med radikal innovation kan stärkas i storföretagen. Enligt henne räcker det inte att företagen lanserar produkter som visserligen är uppdaterade men snarlika de gamla.

– Ingenjörerna och deras kollegor i storföretagen måste börja tänka utanför boxen eller snarare utanför den fysiska produkten och sätta sig in i kundens problem och utforska nya lösningar som kombinerar fysiska och digitala komponenter. Det handlar om att matcha vad som organisationen är bäst lämpad att lösa med de problem som kunderna har behov av att få lösta, säger Jenny Elfsberg.

Jenny Elfsberg, avdelningschef, Vinnova.
Jenny Elfsberg, avdelningschef, Vinnova.

Inom kvalitetsutvecklingen talar man i dag allt mer om ambidexteritet – tvåhänthet – som en nyckel till framgång. Det går ut på att både kunna genomföra små, ständiga förbättringar och stora genomgripande förändringar, både inkrementella och radikala innovationer för att klara omvälvningarna på marknaden.

– Att jobba med radikala innovationer handlar om att överraska både kunderna och konkurrenterna. Och för det krävs att man ständigt vänder och vrider på problemen och testar nytt, säger hon.

SIQ Managementmodell är en modell som bejakar just ambidexteritet, konstaterar Jenny Elfsberg.

– Strukturen, kulturen och systematiken är hörnpelare i att göra både det kortsiktiga och långsiktiga till hela organisationens angelägenhet. En sådan managementmodell kan tillsammans med en ambition att forma framtiden och motsvarande kompetens verkligen hjälpa hundraåriga företag att bli flerhundraåriga, säger hon.

Mellancheferna har viktig roll

Jenny Elfsberg betonar mellanchefernas roll i det utforskande arbetet som krävs inom radikal innovation.

– Mellancheferna behöver uppmuntra sina medarbetare att bidra till framtidens lösningar. Istället för att delegera det radikala innovationsarbetet till en separat och isolerad enhet är det bättre att bygga en kultur av innovativt tänkande i hela organisationen, säger Jenny Elfsberg.

En utmaning är att få medarbetarna att inte känna sig så starkt förknippade med de befintliga produkterna, utan hellre identifiera sig som problemlösare, menar hon.

I det arbetet behöver man göra det enklare att förstå varandra tvärs i organisationen och då kan olika visualiseringsmodeller hjälpa till.

– Exempelvis kan man med hjälp av visualisering enkelt förmedla olika slags information som hjälper beslutsfattare att förstå hur pass mogen en radikalt ny lösning egentligen är, förklarar hon.

Samsyn kring framtiden

Grundläggande inom innovationsledning i stora organisationer är ändå att det finns en samsyn om var man vill att organisationen ska vara i framtiden, menar Jenny Elfsberg.

– Det sker inte genom någon smart kommunikationsstrategi. Alla måste känna lika stort engagemang och ansvar för att organisationen utvecklas i rätt riktning, sammanfattar hon.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.