Vill ha CSR i ägardirektiv för kommunala bolag

Borgerliga oppositionsalliansen i Västerås vill att det införs CSR-krav i ägardirektiven för kommunala bolag.

Västeråsalliansen består av partierna M, C, FP och KD. I en motion föreslår de att kommunstyrelsen beslutar om att ”i samband med beslut om ägardirektiv till helägda bolag arbeta in uppdrag om Corporate Social Responsibility, CSR, och för våra delägda bolag arbeta för att ägardirektiven kompletteras med uppdrag om CSR.”

På sin sajt skriver partierna att det är viktigt att vara tydlig i samband med stadens ägardirektiv mot hel- och delägda bolag och att CSR innebär att vara en god samhällsaktör samt att arbetet ska maximera bidraget till en hållbar utveckling men också skapa långsiktig lönsamhet.

Partierna tycker också att stadens bolag ska kunna stödja välgörande ändamål som har en koppling till bolagets närområde.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.