Vinnarna av Guldpilen arbetar för friska företag

Förbättringsarbete Tre företag får utmärkelsen Guldpilen 2019 för att de arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna. Vinnarna är Inovyn, Erik Larsson Bygg och Eslövs kommun. Guldpilen delas ut av Avonova.

Vinnarna av Guldpilen arbetar för friska företag

Utmärkelsen Guldpilen delas ut i tre olika kategorier: Stora företag (fler än 100 anställda), små företag (upp till 100 anställda) respektive offentlig sektor.

– Den här utmärkelsen visar att vi är på rätt väg i det mycket viktiga arbetet med hälsa, säger Mikael Rogestedt, VD för petrokemiföretaget Inovyn i Stenungsund, som vann storföretagsklassen.

Läs även: Arbetsmiljöfrågorna måste lyftas till högsta ledningen

Juryn motiverar utmärkelsen till Inovyn med att medarbetare, teknik och organisation är väl integrerade delar i ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete. Bland annat arbetar företaget med riskbedömningar varje dag i varje moment. Vidare säger juryn: ”Hälso- och arbetsmiljöarbetet genomsyrar hela organisationen, där ledningen går i täten. Kontinuerliga utbildningar och processinriktat proaktivt hälsoarbete har en särskilt prioriterad plats i ett företag med en utmanande miljö- och arbetsmiljöbelastning.”

Inkluderande miljö

I kategorin små företag vann västgötska Erik Larsson Bygg.

– Det betyder att vi att vi jobbar med saker som är värdefulla både för oss, våra kunder och samhället i stort, säger Sonja Larsson, HR på Erik Larsson Bygg.

Juryn lyfte fram att Erik Larsson Bygg har en varm, inkluderande miljö. Medarbetare, kunder och omvärld visas allra största hänsyn. Process och ständiga förbättringar inom hälsa och arbetsmiljö står i fokus varje dag.

Läs även: Bättre arbetsmiljö i små grupper

Har vänt sjuktalen

Eslövs kommun tog hem Guldpilen inom offentlig sektor.

– Det betyder otroligt mycket för hela vår organisation. Vi har vänt våra sjuktal och börjat arbeta förebyggande på ett helt annat sätt, och det här känns som ett kvitto på att det har varit värt att hålla ut i de här frågorna, säger Anna Norden, HR-chef på Eslövs kommun.

Juryn konstaterar att alla kommuner har utmaningar. Eslöv tar sig an dessa med ”hög energi och mycket god systematik”. Vidare: ”Fokus ligger på de förvaltningar där arbetsmiljön är extra tung. Omsorgsverksamhet och skolan är prioriterade områden i ett omfattande processinriktat hälsoarbete, där medarbetare involveras och delaktigheten är hög. Proaktivitet är ledord i ett uthålligt arbete där ledningen visar vägen och resultaten kommer med nöjda brukare och sänkta sjuktal.”

Pristagarna tog emot sina priser under konferensen Business Health 2019.

Läs även: Ny forskning om digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste