Vinnova storsatsar på nationell AI-struktur

Innovation Vinnova satsar 50 miljoner kronor per år under tio år på olika riktade insatser inom artificiell intelligens, AI. Först på tur står AI Innovation of Sweden, ett centrum för forskning och innovation som nu slagit upp sina dörrar vid Lindholmen Science Park i Göteborg.


Vinnova storsatsar på nationell AI-struktur

De 50 miljoner kronor per år som Vinnova beslutat om är ett komplement till den finansiering som innovationsmyndigheten redan ger till andra program.

– Sverige behöver kraftsamla på forskning och innovation inom AI för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och våra möjligheter att utveckla nya lösningar som möter viktiga behov i samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova i en kommentar.

Forskningscentret vid Lindholmen Science Park ingår som en första nod i den nationellt sammanhållna struktur för forskning och innovation som går under namnet AI Innovation of Sweden och som ska fungera som motor i det svenska AI-ekosystemet. Satsningen har en total budget på 70 miljoner kronor under tre år, varav Vinnova svarar för 30 miljoner kronor.

– AI har hög prioritet inom Vinnova. Målet är att bygga en struktur med noder runt om i landet. Det är inte orimligt att det blir ytterligare två, tre noder före årets slut, utöver den vid Lindholmen Science Park, säger Daniel Rencrantz, utvecklingsledare för AI på Vinnova.

Fokus i satsningen ligger på praktiskt tillämpad forskning och innovation genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt – allt med starkt fokus på etik, transparens och säkerhet.

Viktig pusselbit

– AI Innovation of Sweden är en viktig pusselbit eftersom det handlar om en nationellt sammanhängande struktur med flera geografiska noder. Nu är den första, västra noden på plats. Tillsammans med övriga noder med olika profil bidrar detta initiativ till att flytta fram Sveriges position, säger Darja Isaksson.

Läs även: AI kan bli hävstång för svensk ekonomi.

Ett 40-tal olika partners står hittills bakom satsningen med Vinnova som huvudfinansiär. AI Innovation of Sweden kommer bland annat etablera gemensamma resurser, som till exempel ”Data Factory” som ska tillgängliggöra data på ett nytt och unikt sätt, och ”Co-Location sites” där målet är att öka samarbete, kunskapsöverföring och förmågan att attrahera talanger.

– Viljan och behovet att vara del av ett ekosystem har varit mycket tydlig i de hundratals diskussioner vi haft under förberedelsearbetet. Det enorma engagemang vi har mött från industrin, akademin och offentlig sektor ger oss nu möjlighet att etablera en substantiell och värdefull resurs för Sverige och svensk industri, förklarar Martin Svensson, Co-director, AI Innovation of Sweden.

Utbildning om AI

I samband med starten av AI Innovation of Sweden lanserades även den fria online-utbildningen ”Elements of AI” i Sverige. Bakom utbildningen står Helsingfors universitet och Reaktor, ett finskt it-konsultbolag. Över 1 procent av Finlands befolkning och totalt 130 000 studenter har hittills påbörjat kursen.

Vinnova finansierar översättningen till svenska samt lanseringen i Sverige och AI Innovation of Sweden koordinerar engagemanget från svensk industri, akademi och offentlig sektor.

Fredrik Heintz, AI-forskare vid Linköpings universitet, som blir akademisk partner i ”Elements of AI” hoppas att utbildningen ska öka förståelsen för och kunskapen om AI.

– Med Elements of AI kommer vi signifikant att kunna höja AI-kompetensen i Sverige. Jag ser fram emot utmaningen och att få ännu fler i Sverige att ta kursen än i Finland, säger han.

För invigningen av AI Innovation of Sweden svarade energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. AI Innovation of Sweden är en viktig del i att göra verklighet av det, kommenterar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.