Visa vem du är

Det inte bara är rockstjärnor och mediamänniskor som behöver ett personligt varumärke. Många företagsledare har upptäckt att det är nödvändigt skapa ett långsiktigt förtroende för sig själv och sina idéer i dagens snabba mediesamhälle. Här får du tipsen.

Varumärkesbyggande är i grunden en retorisk aktivitet. Detta blir än tydligare när det gäller personliga varumärken, som är ett nytt och trendigt begrepp. Ett personligt varumärke handlar om ett namn och de värderingar, som är förknippade med det.

Retorik handlar om kommunikation, om att vilja något och att kommunicera med andra för att nå dit. I denna bok ses retorik som ”all planerad, symbolisk kommunikation”. Konfliktlösning, undervisning, reklam, nyhetsprogram, och e-post – allt detta är planerad, symbolisk kommunikation och därmed, ur denna definition, retorik.

Kända och retoriskt väl uppbyggda tal är, exempelvis, Mona Sahlins tal, när hon ville rädda sin politiska karriär efter Toblerone-affären, Martin Luther Kings, när vill avskaffa segregationen i USA, och Annelie Ljungbergs tal i rätten, i egenskap av sambo till en av de poliser som sköts ihjäl i Malexander 1999.

Ethos är den bild av mig själv som jag formar med retoriska medel – med ord, röst och gester. Vem är jag, varför vill jag tala och hur vill jag bli uppfattad? Ingen kan som Göran Persson understryka att han är snusförnuftig, välvillig och dygdig, och Marit Paulsens värderingar syns tydligt i allt hon gör och säger. Bilden av Tina Nordström, som en rättfram, jordnära, och humoristisk tjej, är ett annat exempel, liksom då Carl-Henrik Svanberg, visade sin ödmjukhet då han övertog VD-rollen i Ericson efter Kurt Hellstöm.

Ett starkt ethos kan skapas vid ett enda tillfälle, medan ett personligt varumärke byggs upp över tiden. Styrkan ligger i vilka värden som är förknippade med namnet och hur känt det är. Tänk exempelvis på Björn Borg eller Magdalena Forsberg.

Boken har en teoretisk och en praktisk del. Syftet med den teoretiska är att förklara vad ett personligt varumärke är. Den handlar om retorik och värderingar, hur värderingar styr våra handlingar och vad som skapar förtroende för en person. I den praktiska delen beskrivs den varumärkesskapande processen och vägen för Dig, som vill utveckla Ditt varumärke. Den fokuserar kring frågor som: Hur skapar Du ett starkt personligt varumärke? Hur skapar Du ett långsiktigt förtroende för Dig och Dina idéer?

I dagens medievärld är personligt varumärke viktigt även för företagsledare. Boken, som är annorlunda i sin inriktning, är intressant, tankeväckande och läsvärd. Personligen gillar jag den teoretiska delen mer än den praktiska. Boken avslutas med litteraturtips och innehåller ett antal referenser.

Fakta

Ditt personliga varumärke

Författare: Isabel Werner Runebjörk

Förlag: Liber ekonomi

ISBN 91-47-07390-X

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.