Visar andra vägar

Är det verkligen lönsamt att lägga ut tillverkning i lågkostnadsländer? Boken lyfter fram alternativen och visar att det finns en stor utveckingspotential inom svensk tillverkningsindustri som bådar gott för framtiden.

Ericsson flyttar mobiltelefontillverkning till Kina och Electrolux flyttar dammsugartillverkning till Ungen. Idag gör stora besparingsprogram att produktion outsourcas till leverantörer eller flyttas till lågkostnadsländer. Över 100 000 arbeten har försvunnit från landet på grund av utflyttning de senaste fem åren och ytterligare 300 000 kan försvinna de närmaste fem åren.

I denna bok, som bygger på forskning från svensk verkstadsindustri, visas att hälften av de studerade verkstadsföretagen under de senaste tre åren har outsourcat, inte bara enklare produktion utan även komplexa produkter med högt kundvärde. Andelen är ändå högre bland storföretag.

Företagens motiv är ofta starkt kostnadsrelaterade. Företagens styrningssystem, som fortfarande är starkt inriktade mot finansiella mått, som kassaflöde och räntabilitet, i många svenska storföretag, motverkar investeringar i egen produktionsverksamhet och driver på outsourcing. Detta kan i sin tur bero på en ökad betoning på ägarvärde som bidrar till kortsiktighet. Det ökade publika intresset för företagens finansiella utveckling innebär också fokus på finansiell prestation och kortsiktighet.

Om outsourcing lönar sig eller inte är oklart. Om man mäter hur företagens samlade produktionseffektivitet utvecklats märks på kort sikt inga påtagliga skillnader i prestationsförbättring mellan företag som outsourcat och andra. Det innebär att outsourcing som enskild strategi är osäker. Outsourcing verkar inte heller bidra till den innovationsförmåga som brukar vara ett av argumenten.

Egen produktionsutveckling är viktigare för effektvitet och innovationsförmåga än outsourcing. Det finns, enligt undersökningen, stor potential att nyttja mer systematiska verktyg som stöd i förbättringsarbetet. De som får förbättringsarbetet att fungera utan förslagslådor och ekonomiska belöningar är mest framgångsrika. Företag som har nära och starkt samarbete med kunder och leverantörer har också förbättrat effektiviteten avsevärt mer än övriga företag. De som satsat mer på produktionsutveckling har förbättrat effektiviteten, finansiella resultat och marknadsandelar avsevärt mer än de som satsat mindre.

Resultaten visar sammanfattningsvis att det finns en utvecklingspotential i svensk tillverkningsindustri som på långa vägar inte är utnyttjad. Det finns alternativ till outsourcing. En stimulerande läsning för den som vill bidra till att svensk verkstadsindustrin har en framtid.

Fakta

Alternativ till outsourcing

Författare: Lars Berggren, Christian Berggren & Johnny Lind

Förlag: Liber

ISBN 91-47-07662-3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste