Volvo vinner på färre skruvar

Det finns stora summor att tjäna genom att minska antalet standardartiklar i verkstadsindustrin. På Volvo CE driver man ett projekt som ska minska standardartiklarna med 60 procent och de matematiska modellerna pekar på besparingar i mångmiljonklassen.

Volvo CE är världens fjärde största tillverkare av entreprenadmaskiner med fabriker i bland annat Sverige, Tyskland, Frankrike, USA och Brasilien, Kora och Kanada. Som flera av konkurrenterna har man vuxit snabbt genom förvärv, bland andra av koreanska Samsung Heavy Equipment, tyska Zettelmeyer, franska Pel-Job, kanadensiska Champion Road Machinery och under 80-talet genom samgåendet med amerikanska Clark Equipment Machinery.

– Idag består vi av sju olika bolag med konstruktionsavdelningar på åtta platser, har 7 800 anställda och en omsättning på drygt 21 miljarder kronor, berättar Håkan Lindström, ansvarig för standardarbetet. Vår ambition är att fortsätta att utvecklas och nå plats tre i storlek som vi innehade innan två av våra konkurrenter slogs samman.

Olika produkter

Men att växa genom förvärv innebär att man får en mycket stor mängd olika produkter, och därmed riskerar man att få en vildvuxen artikelflora, till exempel skruvar, samtidigt som ambitionen är att skapa ett så enhetligt varumärke som möjligt och en känsla för det egna företaget. Lösningen är att standardisera och minska antalet artiklar, vilket i en förlängning både sparar kostnader och förenklar hanteringen.

Det är bakgrunden till det projekt man på Volvo CE därför dragit igång för att minska antalet det totala antalet artiklar med 30 procent fram till 2006.

– Vi bedömer att det finns 10 000 artiklar hos oss, men bara 7 000 av dem är klassificerade som sådana. Vi arbetar nu också med att hitta de som är dolda standardartiklar, det vill säga vanliga skruvar etcetera som av någon anledning är ritade och införda i vår specifikation som egenkonstruerade artiklar, berättar Håkan Lindström.

Större minskning

För att nå målet med en 30-procentig reduktion krävs det ännu större minskningar av vissa artikelnummerområdet, exempelvis standardartiklar. Bara inom gruppen fästelement, som består av skruvar, muttrar och brickor, tror Håkan Lindström att man kommer att kunna genomföra en reduktion på mer än 60 procent. Hittills har man kunnat reducera antalet skruvar från 1629 till 325.

– Genom att kunna genomföra en sådan kraftig reducering medför det att vi genom varje artikelnummer som vi tar bort sparar pengar i storleksordningen tio procent bara på inköpsvärdet, berättar Håkan Lindström. Vår generella kostnadsmodell visar också att det i reda pengar handlar om besparingar på 5 000 dollar på fem år per artikel.

Tålamodsprövande arbete

Att minska antalet standardartiklar så kraftigt som man gör på Volvo CE är ett tålamodsprövande arbete som kräver att ledningen engagerar sig, annars är det svårt att få igenom alla detaljförändringar. Det konkreta arbetet sker i små grupper där de ansvariga för olika delområden på de åtta orterna träffas. Till exempel finns det en grupp för standarder och en för hydraulik. Håkan Lindström är ansvarig för den grupp om tio personerna i gruppen för standarder som brottas med att exempelvis minska antalet fästelement.

– Det handlar om politik där representanten för varje bolag kämpar för att optimera sina produkter och få sina standardartiklar som plattform och då är det viktigt att ha stöd från koncernledningen för att få något gjort, konstaterar Håkan Lindström.

Flera steg

Idag har man kommit långt inom hans område tack vare en systematisk arbetsprocess där alla godkända artiklar lagts upp på en gemensam databas med färdiga CAD-ritningar, vilket minskar ritarbetet för konstruktörerna väsentligt och fått dem att successivt acceptera standardiseringen. Man delar in artiklarna i gruppen användbara för någon av de produktplattformar man skapat i databasen, i sådana som måste konstrueras om, sådana man måste undersöka vad man ska göra med och slutligen sådana som inte går att byta ut. När man valt färdigt är tanken, exempelvis när det gäller skruvar, att man ska ha lämpliga dimensioner, rätt ytbehandlingar och skruvar med olika hållfasthet.

– Under urvalsprocessen arbetar vi mycket med ”Net-meeting” där vi kan titta på produkterna gemensamt i våra datorer, säger Håkan Lindström som tycker att man har mycket att vinna på att arbeta i grupper då man lär känna varandra bättre och skapar en vi känsla kring företaget.

Större hållbarhet

Det finns dock en del risker med att reducera antalet standardartiklar; en är att det ibland kan vara svårt att få en helt optimal lösning ur konstruktionshänseende då urvalet är begränsat, en annan är de problem som kan uppstå genom att vissa artiklar inte finns tillgängliga i alla delar av världen och att inköpen därför riskerar att bli dyrare. Å andra sidan skapar globala inköp volymer som pressar ner kostnaderna. Standardiseringens fördelar kommer också successivt bättre till sin rätt ju fler helt nya produkter som utvecklas. Då kan man konstruera från grunden och behöver inte byta en viss skruv mot en plattformstandardiserad vid varje uppgradering av ett befintligt modellprogram.

– Kvaliteten höjs på våra produkter då man oftast tvingas välja till exempel en skruv med högre hållfasthet om man inte hittar exakt rätt typ men måste hålla sig till ett begränsat urval, konstaterar Håkan Lindström. Satsningen på standardisering kommer att spara mycket tid vid konstruktion, vara till hjälp för vår serviceorganisation och våra återförsäljare och hela satsningen kommer framöver att visa sig ha varit ytterst lönsam, samtidigt som det förenar och förenklar vår kundkontakt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste