Webbkurs i kvalitet

Intresset för högskole- och universitetskurser i kvalitetsteknik/kvalitetsutveckling är stort. Företag och organisationer efterfrågar allt oftare medarbetare med kompetens inom kvalitetsområdet. För att möta efterfrågan har fyra lärosäten utvecklat en webbaserad fortsättningskurs i kvalitetsutveckling.

Webbkursen ger nya möjligheter för yrkesverksamma att vidareutveckla sina kunskaper i kvalitet samtidigt som de arbetar kvar i sina organisationer.

– Vi har mött ett stort intresse för kursen från både de som redan är yrkesverksamma och studenter, berättar Ingela Bäckström på Mitthögskolan.

Kursen har tillkommit genom ett unikt samarbetet mellan Örebro universitet, Luleå tekniska universitet, Mitthögskolan och Blekinge tekniska högskola. Därmed har man fått tillgång till kunskapen hos två av landets fyra professorer i kvalitetsteknik, Bengt Klefsjö och Håkan Wiklund. Genom sammarbetet har de också fått tillgång till mer kunskap och erfarenhet än om de skulle utveckla samma kurs var för sig.

 

I höst går kursen för andra gången och hittills har efterfrågan på kursplatserna varit stort. 

– Vi har ungefär hälften studenter och hälften som redan arbetar professionellt med bland annat kvalitetsfrågor , säger Ingela Bäckström.

Kursen är en fördjupning i kvalitetsutveckling och består av sju olika kapitel som bland annat tar upp kundorientering, ledarskap, processer,

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.