Yngre trivs sämre på jobbet

Medarbetare under 31 år är mindre motiverade på jobbet, de sjukanmäler sig oftare och ser inte fram emot att gå till jobbet lika mycket som de äldre. Det visar en ny undersökning.

Sveriges Företagshälsors jobbhälsobarometer visar på en skillnad mellan yngre och äldre medarbetares entusiasm inför arbetet.

– Vi kan se är ett mönster som innebär att de yngre i mindre utsträckning trivs på jobbet jämfört med de äldre. De upplever inte i lika stor utsträckning som de äldre att deras åsikter respekteras på arbetet. De yngre är också mindre nöjda med arbetsuppgifterna och innehållet i arbetet, säger Lars Hjalmarson, vd för Sveriges Företagshälsor.

Vad det beror på har inte utretts i Jobbhälsobarometern.

– Kanske är det en ”ständig” generationsfråga eller en fråga om nya värderingar bland den yngre delen av befolkningen. Många yngre kanske också får ”sämre” jobb i början av sin karriär. Det kan finnas många förklaringar – olika för olika individer och olika företag men det viktiga är att få med de yngre på ett bättre sätt i arbetslivet, säger Lars Hjalmarsson.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.