Personal – kostnad eller investering?

Hur kommer företag och organisationer att arbeta med arbetsmiljöfrågor i framtiden? Är det så att arbetsgivaren ansvarar för de anställdas hälsoproblem som uppstår i jobbet och individen tar ansvar för det som sker utanför arbetet? Eller känner företagen att de inte kan påverka de anställdas hälsosituation eftersom arbete och fritid flyter ihop?

Arbetslivsinstitutet har tillsammans med ett omvärldsbevakningsföretag tagit fram fyra olika scenarioberättelser där det beskrivs hur arbetsmiljöutvecklingen kan tänkas se ut 2012. En avgörande fråga tycks vara om arbetsgivarna i framtiden kommer att se sin personal som en kostnad eller en investering. Det råder också stor osäkerhet om arbetsgivarna kommer att förhålla sig till personalens hela livssituation och vara med och ta ansvar för det som sker utanför jobbet eller enbart fokusera på den tid arbetstagaren är i arbete. Scenarierna finns att ladda ned på Arbetslivsinstitutets hemsida.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste