40 miljoner till forskning om tjänstesektorn

Mer kunskap om hur tjänsteverksamhet kan ledas och organiseras. Det är meningen med de 40 miljoner kronor som Vinnova satsar på tio projekt. Tanken är att ta reda på hur medarbetarnas erfarenhet, kompetens och utvecklingsidéer ska bidra till nya och förbättrade arbetsprocesser och tjänsteerbjudanden. Ett projekt ska undersöka hur dagligvaruhandeln tar hand om personalens innovationer och hur idéer hanteras i organisationer och ett annat om ska studera dynamiken mellan medarbetare som tillhandahåller tjänster och dess kunder/användare.

Projekten drivs i Göteborg, Karlstad, Luleå, Lund, Stockholm, Umeå och Östersund.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.