50 miljoner till kvalitetsforskning i vården

Vinnvård och Sveriges Kommuner och Landsting satsar 50 miljoner kronor på nio olika forskningsprojekt som ska öka vårdens förmåga att omsätta kunskap till praktik. Genom satsningen hoppas man att projekten ska leda till en kraftig utveckling i vården som kan komma patienterna till godo. Bland de utvalda projekten återfinns:

Innovationssystem för bättre hälsa, Stockholm som får 11 miljoner kronor, Bridging the gap, Jönköpng och Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom Hälso- och sjukvården, Göteborg, som vardera får 9 miljoner kronor samt Memeologmodellen, Umeå som får 4 miljoner kronor.

Vinnvård är ett forskningsprogram finansierat av Vinnova och Vårdalsiftelsen. Programmet stödjer forskning kring förändrings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.