Halvering av antalet arbetslivsforskare

Färre forskare inom arbetsmiljöområdet. Det är en direkt konsekvens av Arbetslivsinstitutets nedläggning. En analys av vad som hänt med de forskare som tidigare var knutna till Arbetslivsinstitutet visar att ungefär hälften av de 285 forskarna nu har lämnat området. Utredarna uppskattar att det ekonomiska avbräcket för arbetsmiljöforskningen blir 100 miljoner 2007, 150 miljoner 2008 och 200 miljoner kronor 2009. Att institutet fick behålla reservationsmedel på 60 miljoner kronor har underlättat omställningen för institutets forskare att söka sig till nya forskningsmiljöer på universitet och högskolor.

Arbetslivsinstitutet var en av de största aktörerna på området. När det gäller arbetsmiljöforskning stod institutet för en femtedel av den totala forskningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.