Innovationer i offentlig verksamhet lyfts fram

Svensk barn- och äldreomsorg går på export. Ändå nämns sällan vård- och omsorgsbranschen i samband med innovationer och ekonomisk tillväxt.

– Det är märkligt eftersom en åldrande befolkning och ett ökat intresse för förebyggande hälsovård ger branschen en stor potential, säger Gunnel Forsberg, Stockholms universitet, som har lett ett projekt om företagandet inom svensk vård och omsorg.

I en skrift från Sveriges kommuner och landsting sammanfattas resultatet av nio olika projekt där man hittat innovativa lösningar för att utveckla kommuner, landsting och regioner. Bland annat beskrivs ett projekt i Skåne där vårdpersonal på sjukhus, i primärvård och kommunernas vård och omsorg möts över gränserna för att hitta nya lösningar till vårdens storanvändare: gamla, multisjuka och kroniker.

– Det handlar om att tänka om och skapa nytt. Flera av projekten visar att det genom samarbete och ett organiserat stöd går att få fram innovationsarbete på alla nivåer inom den offentliga sektorn – från den enskilde medarbetaren inom hemtjänsten till stora nätverk av kommuner, säger Lars Roswall, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Bakom projekten står Sveriges Kommuner och Landsting, Trygghetsfonden och Vinnova som sammanlagt satsat 11 miljoner kronor. Resultaten sammanfattats i skriften ”Måste innovationer vara av metall?” som finns att hämta hem på SKLs hemsida.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.