Kvalitetsledningen viktig för medarbetarnas hälsa

För att uppnå hållbar hälsa bland medarbetarna måste cheferna arbeta med kvalitetsledning, det visar en avhandling vid Mittuniversitet. Forskaren Ingela Bäckström menar att ledningens engagemang är den viktigaste värderingen för att uppnå hållbar hälsa, vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet och nöjda kunder. Hon har undersökt organisationer med låg sjukfrånvaro och tittat hur de arbetar och även frågat medarbetarna i olika organisationer vad de tycker är viktigast för att de ska må bra.

Fyra tips till chefer:

1. Att verkligen försöka förstå medarbetarna och deras arbetssituation.

2. Att vara tillgänglig och närvarande för att kunna kommunicera med medarbetarna.

3. Att vara en förebild, rättvis och hålla löften.

4. Att stanna i ledarrollen tillräckligt länge för att hinna bygga upp förtroende och tillit.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.