Mindre företag drabbas vid offentlig upphandling

Små och medelstora företag kan drabbas av snedvriden konkurrens när det offentliga bedriver säljverksamhet. Det hävdar Konkurrensverket.

Ofta drabbas mindre företag då de är verksamma på en lokal marknad och enligt myndigheten ska riksdagen i dagarna fatta beslut om ett tillägg i konkurrenslagen som ska sätta stopp för den typen av konkurrensbegränsningar.

– Jag ser fram mot förändring av konkurrenslagen som kommer att ge oss tydligare regler för hur kommuner, landsting och staten får bedriva säljverksamhet i konkurrens. Samtliga bör nu se över vilka av deras verksamheter som kan komma i konflikt med den nya lagen som är tänkt att gälla redan från årsskiftet, säger Dan Sjöblom Konkurrensverkets generaldirektör.

Dessutom kan mindre företag missgynnas vid offentliga upphandlingar. Dan Sjöblom vill att fler små företag ska kunna och vilja lämna anbud för att stärka konkurrensen. Myndighetens tips till upphandlare är att dela upp inköpen så att även mindre leverantörer kan vara med, att inte ställa detaljkrav och att göra fler företag medvetna om vilka upphandlingar som kommer att göras.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.