nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Mindre företag drabbas vid offentlig upphandling

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Små och medelstora företag kan drabbas av snedvriden konkurrens när det offentliga bedriver säljverksamhet. Det hävdar Konkurrensverket.

Ofta drabbas mindre företag då de är verksamma på en lokal marknad och enligt myndigheten ska riksdagen i dagarna fatta beslut om ett tillägg i konkurrenslagen som ska sätta stopp för den typen av konkurrensbegränsningar.

– Jag ser fram mot förändring av konkurrenslagen som kommer att ge oss tydligare regler för hur kommuner, landsting och staten får bedriva säljverksamhet i konkurrens. Samtliga bör nu se över vilka av deras verksamheter som kan komma i konflikt med den nya lagen som är tänkt att gälla redan från årsskiftet, säger Dan Sjöblom Konkurrensverkets generaldirektör.

Dessutom kan mindre företag missgynnas vid offentliga upphandlingar. Dan Sjöblom vill att fler små företag ska kunna och vilja lämna anbud för att stärka konkurrensen. Myndighetens tips till upphandlare är att dela upp inköpen så att även mindre leverantörer kan vara med, att inte ställa detaljkrav och att göra fler företag medvetna om vilka upphandlingar som kommer att göras.

Taggar:

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Har du en hisspitch för kvalitet?

Blogg

Du har väl en hisspitch där du på 10 sekunder kan förklara vad du jobbar med? Om inte, är det dags att du skaffar det. Idag är det otydligt vad kvalitet är. Men om vi inom kvalitetsprofessionen själva skulle börja definiera vad vi arbetar med så skulle vi bidra med att göra kvalitetsbegreppet mer tydligt.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.