Svensk sjukfrånvaro närmar sig europeiskt snitt

I början av 2000-talet toppade Sverige sjukfrånvaron i Europa. Men enligt en rapport från Försäkringskassan närmar vi oss nu snittet, det skriver Suntliv.

Högst är sjukfrånvaron i Norge som förra året låg 70 procent över genomsnittet. Minst är den i Tyskland och Storbritannien och Sverige ligger nu på andra plats i statistiken.

Försäkringskassan anger flera tänkbara förklaringar till minskningen i sin rapport. En är att Sverige införde ett strukturerat arbetssätt med gemensamma metoder i tillämpningen av sjukförsäkringen mellan 2003 och 2004. Enligt rapporten ökade också samarbetet mellan Försäkringskassan, sjukvården, arbetsförmedlingen och kommunerna.

Dessutom hävdar rapportförfattaren att sjukfrånvaron varit fokus i media och debatter, vilket kan ha förändrat både folks sjukskrivningsbeteende och läkarnas sätt att intyga arbetsoförmåga.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.