Svenska företag utkontrakterar minst

Svenska organisationer ligger fortfarande efter sina nordiska grannländer vad gäller att använda sig av utkontraktering. Det totala antalet svenska organisationer som lägger ut delar av sin verksamhet idag är i stort sett det samma som i övriga Norden, men i regel utkontrakterar de svenska organisationerna färre funktioner.

Det visar en undersökning som konsultföretaget Accenture genomfört bland ledande befattningshavare på stora företag och offentliga myndigheter i de nordiska länderna med syfte att ta reda på dessa organisationers erfarenhet samt framtida användning av utkontraktering.

Resultaten från undersökningen visar också att det finns tydliga skillnader mellan vad en organisation letar efter hos en outsourcingleverantör beroende på vilken erfarenhet man har av outsourcing. Erfarna företag är mycket mer intresserade av leverantörer med stor branschkunskap och innovationsförmåga, medan organisationer med mindre erfarenhet av outsourcing i allt högre utsträckning vill sänka kostnader och få tillgång till teknisk kompetens.

Svenska organisationer som använder sig av utkontraktering är nöjda. De främsta fördelarna med anges vara större möjligheter att fokusera på kärnverksamheten, tillgång till specialistkompetens och möjlighet att möta skiftande behov av arbetskraft. Däremot har kostnadsbesparingarna inte i lika hög grad motsvarat förväntningarna.

De svenska företag som ännu inte använder utkontraktering är oroliga för att förlora intern kunskap om verksamheten eller upplever att företagets egna arbetsrutiner är alltför företagsspecifika för att fungera i en outsourcingmiljö.

Undersökningen visar att den typ av som kommer att växa snabbast framöver är Business Process Outsourcing, utkontraktering av hela affärsprocesser, snarare än system och delar av funktioner.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.