Bättre arbetsmiljöarbete behövs

Arbetsmiljöverket har genomfört 1 600 arbetsmiljöinspektioner på företag i olika branscher. Nästan hälften, 700 arbetsplatser fick anmärkningar när det gällde grundläggande arbetsmiljökunskap.

Inom byggsektorn var anmärkningarna hela 52 procent. Även inom transportbranschen, förskolan och vården var anmärkningarna många. Detta trots att den senaste arbetsmiljöundersökningen visar att fler och fler arbetsplatser börjat diskutera arbetsmiljöfrågorna i jämförelse med hur det såg ut för sju år sedan. 2003 uppgav endast 49 procent av landets sysselsatta att någon form av arbetsmiljöarbete pågick på deras arbetsplats. Nu har siffran stigit till 56 procent, men det är inte tillräckligt.

– En alltför stor andel av arbetsplatserna har inte kunskaper för att bedriva ett arbetsmiljöarbete, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

Varje arbetsplats bör bedöma och åtgärda sina arbetsmiljörisker så att den fysiska och psykiska miljön förbättras. Då blir verksamheten friskare och medarbetarna trivs bättre och kan jobba längre. Men för att åstadkomma en god arbetsmiljö behöver arbetsgivare och chefer lära sig mer om vilka förbättringar som är möjliga.

– Fortfarande finns många mindre företag som behöver stöd för att komma igång. Våra besök gör nytta. Mötet med en inspektör innebär en viktig påminnelse om arbetsmiljöns betydelse. Verksamheten tjänar på det. De anställda mår bättre när deras synpunkter om arbetsförhållandena tas om hand. Välfärd stärks genom att fler inkluderas i arbetslivet och orkar jobba längre upp i åldrarna, menar Mikael Sjöberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.