Bättre logistik kapar en tredjedel av byggkostnaden

Med bättre planering och effektivare produktionsprocess kan produktionskostnaden för enskilda byggprojekt minskas med upp emot 35 procent, visar en kartläggning utförd av Chalmers Tekniska Högskola. Idag hålls seminariet Lönsamt Ledarskap i Stockholm för att inspirera ledare inom byggbranschen att utveckla sitt ledarskap och arbeta för en effektivare produktion.

Merkostnaderna för kontroller och fel, resursslöseri samt hälsa och säkerhet står för ungefär tio procent av totalkostnaden vardera. De återstående fem procenten av kostnaden kommer från system- och strukturbrister i processen.

– I ett byggprojekt lägger man till exempel avsevärd tid på att hämta, vänta på och leta efter material. Det är onödig tid som kunderna inte vill betala för. Utvecklad logistik minskar den onödiga tidsåtgången och skapar mer tid för det som kunden betalar för, det vill säga att bygga, menar Fredrik Friblick, vd för Prolog Bygglogistik i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.