Brist på återhämtning ökar risken för ohälsa

Kvinnor som känner sig utmattade och sällan är utvilade när de kommer till jobbet har nästan tre gånger högre risk att drabbas av fysisk ohälsa. Det visar en ny doktorsavhandling av Ulrica von Thiele Schwarz, psykolog vid Previa och forskare på Stockholms universitet.

– Det är ingen fara att vara trött när man kommer hem efter en hård dag på jobbet, det viktiga är att man är ”fit for fight” och känner sig utvilad när man kommer till jobbet dagen därpå. Om man är utmattad redan när dagen börjar är risken för ohälsa i framtiden nästan tre gånger högre, säger Ulrica von Thiele Schwarz.

Studien visar också att höga krav och brist på inflytande på jobbet bidrar till att kvinnor har svårt att återhämta sig. Ännu värre blir det för de kvinnor som har svårt att släppa tankarna på jobbet när de kommer hem. Däremot behöver inte stress i sig vara farligt, så länge det finns möjlighet till återhämtning.

Det bästa sättet för återhämtning är att vara fysiskt aktiv och att umgås med sin familj och sina vänner. Detta kan bero på att tankarna då kopplas bort från det som stressar, vilket är nödvändigt för att kroppen ska återhämta sig.

Tips & råd: Så kan arbetsgivare underlätta återhämtning:

1. Var uppmärksam på utmattade medarbetare och ta varningstecken på allvar

2. Ge tydliga instruktioner om vad som ska göras

3. Möjliggör för medarbetarna att se resultatet av sitt arbete

4. Ge tid för fysisk aktivitet på arbetstid

5. Inkludera bristande återhämtning och arbetsrelaterad trötthet i arbetsmiljökartläggningar

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.