Chefer dåliga på att skapa aktiva medarbetare

Entreprenörsanda på arbetsplatser och aktiva medarbetare är mycket snack men lite verkstad enligt nätverksorganisationen Active Employees som genomfört ett hundratal arbetsplatsanalyser. Och det är ofta i ledarskapet det brister. Analyserna visar att en majoritet av personalen anser att uppsatta mål borde följas upp bättre tillsammans med de anställda. Två tredjedelar anser att man inte får möjlighet att utöva en aktiv medarbetarroll och bidra till utveckling och förbättring. Det finns inte heller belöningssystem som stimulerar till en aktiv roll och mer än hälften av medarbetarna anser att chefen borde bli bättre på att skapa en arena för hur en aktiv medarbetarroll ska utövas.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.