Elkunderna nöjdare, men inte nöjda

Svenska folket var mer nöjda med sina elleverantörer i höstas än för ett år sedan. Svenskt Kvalitetsindex, SKI, visar att samtliga av de stora elleverantörerna, Vattenfall, Fortum och Sydkraft har förbättrat nöjdheten bland sina kunder. Men samtidigt är missnöjet fortfarande utbrett och värdena för elleverantörerna är betydligt lägre i jämförelse med de flesta andra produkter och tjänster som studeras inom SKI.

Mest nöjda bland elkunderna är de som anlitar små elbolag, och det är också bland dessa man hittar de trognaste kunderna, det vill säga de som är minst benägna att byta elleverantör. Bland de stora företagen ligger Vattenfall i topp. Allmänt sett är män minst lika positiva till sin elleverantör som kvinnor. Det bryter det vanliga mönstret i SKI, där kvinnor i vanliga fall oftast är mer nöjda än män. Index för kundnöjdheten i SKIs undersökningar kan variera mellan 0 och 100, ju högre värdet är desto nöjdare är kunderna. För hela elbranschen låg index på 61,0 under hösten 2004. Om mätningen skulle göras idag efter stormar och strömavbrott skulle resultatet förmodligen se annorlunda ut.

Även detaljhandeln har undersökts, med fokus på dagligvaror, apotek, systembolag och byggvaruhus. Också här ses en ökning av kundnöjdheten jämfört med tidigare år, undantaget byggvaruhus som är med i undersökningen för första gången och apoteket som ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Noterbart är att den tyska lågpriskedjan Lidl får bottenbetyg av sina kunder, index 47,2 medan ICA toppar på 70,8 bland dagligvarukedjorna.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.