Friskvård ger inga effekter på sjukfrånvaron

Friskvårdssatsningar ger inga snabba effekter på sjukfrånvaron. Det visar resultaten från ett treårigt friskvårdsprojekt i hemtjänsten i Limham-Bunkeflo som Vesa Leppänen vid Arbetslivsinstitutet i Malmö genomfört. Där fick personalen möjlighet att under betald arbetstid ägna sig åt friskvård under tre timmar per vecka.

Men även om resultaten inte visar sig i minskad sjukfrånvaro så har satsningen gett andra effekter. Bland annat har deltagarnas psykiska besvär minskat och de upplever att deras hälsa blivit bättre. De tre timmarna friskvård per vecka har därför blivit obilgatoriska.

Ett annan viktigt resultat av studien är att deltagarna och organisationen både kan vara ett hinder och en framgångsfaktor när friskvårdssatsningar ska genomföras.

– Friskvård är inte självklart populärt hos alla och projektet visar att en sådan här satsning kräver en ”eldsjäl” och att man redan i början av projektet satsar på att motivera dem som ska delta, säger Vesa Leppänen. Ofta utses särskilda medarbetare som ska utveckla idén om friskvård, lansera den för ledning och personal och hålla den vid liv. Detta sker i bland utan att det är klart hur organisationen möjliggör eller faktiskt förhindrar detta arbete.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.