Högre sjukfrånvaro med manlig chef – men chefen kan styra mönstret

Anställda med en manlig chef har mer sjukfrånvaro än de med en kvinnlig. Det visar Ann-Kristina Løkke Nielsens avhandling vid Aarhus universitet, skriver Ny teknik.

En annan slutsats av avhandlingens är att medarbetarna gör som chefen. Om närmaste chefen ofta är sjukskriven blir också frånvaron på avdelningen hög och tvärtom. Detta eftersom anställda skapar sig en uppfattning om vad som är acceptabelt utifrån chefens frånvaromönster och anpassar sig efter den.

Det visade sig också att en enkönad grupp med en chef av motsatt kön har högre sjukfrånvaro än om chefen och gruppen hade samma kön. Detta beror enligt Ann-Kristina Løkke Nielsen på att man känner större lojalitet med det egna könet då man delar fler värderingar.

Avhandlingen bygger på en tioårig studie av cirka 17 000 anställda i en stor dansk kommun och en ettårig studie av 10 000 personer i de nordiska länderna.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.