Höjd lärarkompetens ska få kvinnor att starta eget

Tillväxtverket har gett Högskolan i Borås 600 000 kronor till ett projekt om att stödja studenters företagsamhet.

Pengarna ska gå till att kompetensutveckla de kursansvariga lärarna på utbildningen Strategisk Information och Kommunikation vid Högskolan i Borås. Utbildningen riktar sig mot ett yrkesområde som domineras av kvinnor, därför satsas det på att lärarna ska bli ett bättre stöd för de studenter som bär på idéer om företagsamhet och entreprenörskap. I längden kan det leda till att fler kvinnor startar eget.

– De här 10-12 lärarna kommer att utvecklas inom företagsamhet på ett professionellt plan. Det mesta kommer att kretsa kring pedagogiska frågor, om hur man får studenterna att känna sig trygga i sitt entreprenörskap, det vill säga att gå från idé till handling, säger Annica Ahlholm, en av personerna bakom projektet.

2013 ska resultatet av satsningen utvärderas.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.