Inspirationskälla för hälsoarbete

Det går att göra svenska arbetsplatser friskare. Det vet företagsläkaren Johnny Johnsson på Stora Enso i Fors. I den här boken ger han sitt recept på hur ohälsan kan botas.

Vi svenskar är världens friskaste folk. Vår medellivslängd hör till de högsta i världen och vi har den lägsta barnadödligheten. Men vi är också världsbäst på att sjukskriva oss.

Ohälsan i Sverige har ökat dramatiskt under det senaste decenniet. Den totala kostnaden för ohälsan i Sverige har uppskattats till omkring 300 miljarder kronor per år. Riksförsäkringsverket betalade ut 120 miljarder kronor under 2002 som ersättningar vid ohälsa.

Samtidigt vet vi att det finns företag som lyckas vända ohälsa till hälsa – hur gör dessa? Nyckelmeningen i denna bok är ”Hur ska det vara när det är som bäst?” Utgångspunkten är arbetslivet, men perspektivet är livet.

Författarna menar att de platta organisationerna har fört med sig att den tidigare situationen med en chef på 20 personer nu motsvaras av en chef på 80 personer. Istället för ökat medinflytande upplevs hjälplöshet och vanmakt. Brist på ledare föder ohälsa – både hos medarbetare och ledare.

Mycket av innehållet i denna bok kretsar kring det utvecklingsprogram som bedrivits vid Stora Ensos kartongfabrik i Fors i södra Dalarna, som 2002 utsågs till Sveriges friskaste företag. Andelen långtidsfriska har där ökat från 8 procent under 1990 till 35 procent år 2002.

Förändringsprocessen sattes igång 1986 då Johnny Johnsson utsågs till företagsläkare där. Man startade då ett långsiktigt arbete med att skapa en ny kultur, som bland annat bygger på kommunikation, ständiga förbättringar, chefsutveckling, arbete med gemensamma värderingar och mångfald – med målet att ha kul på jobbet.

Boken beskriver en framgångsmetod och ger ett ganska utförligt recept för hur vi kan erövra vår största utnyttjade tillgång: hälsa. Det är en lättläst och inspirerande bok med en mycket trivsam layout. Fast den innehåller egentligen inte så mycket nytt utan bekräftar till stor del välkända resultat och tankar. Det är konstigt att vi inte gör som vi vet att vi borde göra – varför är det så?

Fakta

Långtidsfrisk. Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet.

Författare: Johnny Johnsson, Anders Lugn & Birger Rexed (2003).

Förlag: Ekerlids förlag, Stockholm

Antal sidor: 246

ISBN 91-89617-68-1.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste