Coaching i arbetslivet

I boken Coaching – vad-varför-hur av Susann Gjerde (Studentlitteratur) visas hur coaching kan göra människor medvetna om sin egen potential och sina egna utvecklingsmöjligheter. Genom många exempel får läsaren ta del av råd och lära sig undvika fallgropar inom coachingen.

Boken inleds med en teoretisk bakgrund där filosofiska traditioner och teorier presenteras. Vidare tar boken upp varför coaching kan vara ett viktigt redskap både i rollen som ledare och för den egna utvecklingen. Samtidigt ges en grund för den som vill utvecklas inom coachingområdet. Sist, men inte minst, visar boken hur man utför coaching. Här ges inblickar i metoder, färdigheter och redskap inom coaching.

 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.