Kommuner jämförs i nytt projekt

I somras sjösatte Sveriges Kommuner och Landsting projektet Öppna jämförelser i vården. Nu går man vidare och startar ett nationellt jämförelseprojekt också bland landets kommuner. Projektet, som ska pågå till och med 2009, ska drivas i lokala nätverk på kommunledningsnivå där sex till tio kommuner ingår i varje nätverk. Varje nätverk får själva bestämma vilka områden som ska mätas och jämföras. Målet är att totalt 200 kommuner ska delta.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.