Stora pengar att spara på e-tjänster

Utvecklingen av e-tjänster gör att statsförvaltningen kan spara stora pengar på att modernisera sina handläggningsrutiner. Det visar en studie av ärendeprocesser i fem myndigheter som Verket för förvaltningsutveckling, Verva, på regeringens uppdrag genomfört i samverkan med Ekonomistyrningsverket, ESV.

Enligt studien kan den mest omfattande processen, Försäkringskassans handläggning av bostadsbidrag, spara upp till 56 miljoner kronor genom mer effektiva processer. Och detta med en investering på endast 3 miljoner kronor. Studien visar också att en modernisering av myndigheternas interna rutiner dessutom skulle förenkla medborgares och företags kontakter med myndigheterna. Det blir med andra ord enklare att ansöka och väntetider kortas.

Utifrån studiens resultat föreslår Verva att regeringen ger ett antal myndigheter uppdrag att se över sina interna rutiner med hjälp av processanalyser för att ta tillvara den effektiviseringspotential som verksamhetsutveckling i kombination med modern teknik innebär.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.