Kvalitetsmätningar i äldrevården efterlyses

Andelen äldre i Sverige ökar och framför allt är det gruppen 65 till 79 år som står för den största ökningen de kommande 15 åren. Det visar rapporten Aktuellt om äldreomsorgen från Sveriges Kommuner och Landsting.

Enligt rapporten har kommunernas kostnader för äldrevården ökat med 60 procent de senaste åren samtidigt som antalet vårdtagare minskat med 40 procent. Trots det upplever många att resurserna är otillräckliga. SKL har därför påbörjat en långsiktig satsning med att ta fram nationella kvalitetsmått som ska göra det möjligt att erbjuda öppna jämförelser mellan kommunernas äldreomsorg.

– Det behövs mer kunskap om äldreomsorgens kvalitet och resultat. Vad får vi för pengarna, får de äldre rätt sorts insats och vad tycker brukarna om insatserna? Ny individbaserad kunskap ska bidra till den säkra kunskap vi saknar i dag, säger Peter Persson, ordförande i Svenska Kommunförbundets socialberedning.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.