Konkurrens ska ge högre kvalitet

Nyköpings kommun väljer att konkurrensutsätta hemtjänst, äldreboende och handikappomsorg. Ökad valfrihet blir också ett verktyg för att nå högre effektivitet och kvalitet i tjänsterna. Inom hemtjänsten är målet att under 2009 hitta ett system där brukaren fritt kan välja mellan olika utförare. För att hålla nivån på tjänsterna måste utföraren först gå igenom en kvalitetsprövning och godkännas av Äldre- och Handikappnämnden. Utförarnas ersättning bestäms av kommunen och är lika för alla. De garanteras inte heller några uppdrag utan är helt beroende av brukarnas aktiva val. Tanken är att man på så vis skapar en konkurrens där det är kvaliteten på tjänsterna som styr brukarnas val.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.